Historia Światowych Dni Młodzieży

Sięga ona aż Niedzieli Palmowej roku 1984, kiedy miał miejsce Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Niedługo po tym wydarzeniu, 22 kwietnia, Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż Roku Świętego, ktory pozostał symbolem ŚDM. Wielkanoc (29-31 marca 1985) w Międzynarodowym Roku Młodzieży pozwoliła na kolejne spotkanie młodzieży z papieżem. Do Rzymu przyjechało wtedy 350 000 młodych ludzi z całego świata.

Oficjalnie 20 grudnia 1985 jest datą ustanowienia ŚDM. Wtedy właśnie Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym wyraził cheć, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym prze niego miejscu jako spotkanie młodzieży na skalę międzynarodową. Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży (jeszcze w wymiarze diecezjalnym) odbył się w Niedzielę Męki Pańskiej 1986 roku pod hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1P 3, 15).

Rok

Daty

Miejsce

Oficjalna zaokrąglona liczba uczestników w szczytowym momencie

Papież

Motto

1985

 

29-31 marca

 Rzym

300 tys.

 

Jan Paweł II

Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1 P 3, 15)

1987

11-12 kwietnia

 Buenos Aires

900 tys.

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16)

1989

15-20 sierpnia

 Santiago de Compostela

400 tys.

Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)

1991

10-15 sierpnia

 Częstochowa

1,6 mln

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

1993

10-15 sierpnia

 Denver

700 tys.

Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości (J 10, 10)

1995

10-15 stycznia

 Manila

4,0 mln

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

1997

19-24 sierpnia

 Paryż

1,1 mln

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38-39)

2000

15-20 sierpnia

 Rzym

2,2 mln

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)

2002

23-28 lipca

 Toronto

800 tys.

Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata(Mt 5, 13-14)

2005

16-21 sierpnia

 Kolonia

1,2 mln

 

Benedykt XVI

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2)

2008

15-20 lipca

 Sydney

400 tys.

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8)

2011

15-21 sierpnia

 Madryt

1,5 mln do dwóch milionów

Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7)

2013

23-28 lipca

 Rio de Janeiro

3,7 mln

 

Franciszek

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28,19)

2016

26-31 lipca

 Kraków

 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią(Mt 5, 7)

 

Do tej pory odbyło się 12 obchodów międzynarodowych:

Pierwsza międzynarodowa edycja ŚDM zorganizowana została w stolicy Argentyny – Buenos Aires, pod hasłem:

Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)

IV ŚDM – 15-20 sierpnia 1989 – Santiago de Compostela (Hiszpania)

Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)

VI ŚDM – 14-15 sierpnia 1991 –  Częstochowa (Polska)

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

VIII ŚDM -11-15 sierpnia 1993 – Denver (USA)

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)

X ŚDM -10-15 stycznia 1995 – Manila (Filipiny)

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

XII ŚDM -19-24 sierpnia 1997 – Paryż (Francja)

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38-39)

XV ŚDM – 15-20 sierpnia 2000 – Rzym (Włochy)

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)

XVII ŚDM – 23-28 lipca 2002 – Toronto (Kanada)

Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14)

XX ŚDM – 16-21 sierpnia 2005 – Kolonia (Niemcy)

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)

XXIII ŚDM – 15-20 lipca 2008 – Sydney (Australia)

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)

XXVI ŚDM – 15-21 sierpnia 2011 – Madryt (Hiszpania)

Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (Kol 2, 7)

XXVIII ŚDM – 23-28 lipca 2013 – Rio de Janeiro

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (Mt 28,19)

Kolejna – XXX edycja ŚDM odbędzie się 26-31 lipca 2016 w Krakowie pod hasłem:

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

 

Zesłanie Duch Świętego
 

Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego; Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. - Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym zmartwychwstaniem swoim. - Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nosi u nas popularną nazwę "Zielonych Świątek", dlatego zapewne, że obchodzimy je w najpiękniejszej porze roku, gdy przyroda cała w pełnym jest rozkwicie. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą piętno radości i wesela. Kościoły, domy, przybrane są "majem", - najczęściej młodymi brzózkami.
W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się "Pięćdziesiątnicą" - z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, - bo obchodzi się 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.

"Spełniły się dni Pięćdziesiątnicy" - jak pisze św. Łukasz w "Dziejach Apostolskich" (II,1). Duch Święty zstąpił na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, odprawiających pierwszą w Kościele nowennę pod przewodnictwem Matki Jezusowej Była to niedziela, dzień święty, dzień Pański .

W Starym Testamencie dzień 50-ty po święcie Paschy był dniem wielkim, uroczyście obchodzonym przez Synagogę, dniem pełnym wspomnień, bo rocznicą nadania Mojżeszowi prawa na górze Synai.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40 dnia po Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę przed uroczystością ZielonychŚwiąt. Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca. Święty Leon Wielki papież podkreślał, że w tajemnicy Wniebowstąpienia Pańskiego jest nie tylko osobisty triumf Chrystusa Pana, ale również i nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej natury ludzkiej. W uwielbionej naturze Jezusa Chrystusa odbiera chwałę całe stworzenie, najwyższą jednak człowiek    (W. Zaleski).

Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych, najczęściej łączono modlitwę z postem. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii około roku 470 biskup diecezji Vienne — Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Synod w Orleanie w roku 511 postanowił ten obchód celebrować w całej Galii, w Rzymie wprowadzono Dni Krzyżowe w VI wieku. Nazwa „Dni Krzyżowe” wywodzi się stąd, że modlono się wówczas idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud — wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji (W. Schenk).

Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne.

Niech więc Wniebowstąpienie Pańskie zobowiązuje nas do nowego życia, codziennie powinniśmy szukać tego, co jest w górze, żyć pragnieniem nieba, gdzie przebywa Chrystus i o nie zabiegać.

Usłyszeć głos Dobrego Pasterza

W dzisiejszym świecie większość z nas ceni sobie wolność, niezależność, indywidualizm. Chcemy być kowalami swojego losu, sami układać sobie życie, wytyczać nowe szlaki. Oznaką tego jest odrzucanie autorytetów, tradycyjnych wartości, funkcjonujących od lat modeli kultury, stylów życia, norm moralnych. 

Jednocześnie w każdym z nas, tkwi głęboka potrzeba oparcia, budowania swojego życia na czymś pewnym, znanym, czymś co wyszło, co się udało. Szukamy rady ludzi, którym się udało, powiodło, którzy osiągnęli sukces, mają jakąś receptę na życie. Oznaką tego jest popularność różnego rodzaju książek - poradników poruszających takie kwestie jak: sztuka życia, sztuka pozytywnego myślenia, jak zmieniać siebie i świat wokół siebie, jak osiągnąć sukces, jak być szczęśliwym, itd. Propozycji takich są całe półki w niemal każdej księgarni. Rośnie także popularność wszelkiego rodzaju wróżek, przepowiadaczy przyszłości u których pomocy szuka coraz więcej ludzi. Wielu z nas wpatruje się także w życie idoli, celebrytów, gwiazd sportowych, estradowych chcąc być jak oni. 

W tym całym jazgocie, w tej plątaninie, chaosie dzisiejszego świata umyka nam gdzieś głos Jezusa - Dobrego Pasterza. On jest najlepszym oparciem dla każdego z nas. On jest najlepszym idolem, wzorem, autorytetem, przewodnikiem. Jest właśnie Dobrym Pasterzem, który swoje owce, a więc każdego z nas, chce prowadzić na wspaniałe pastwiska nie jakiegoś ulotnego, krótkiego szczęścia, ale na Wiecznie Zielone Pastwiska Życia Wiecznego. Warto więc, choćby z racji kończącego się Tygodnia Biblijnego sięgnąć do Jego słów, do Pisma Świętego i usłyszeć Jego głos. Może po raz pierwszy, może na nowo. To nic nie kosztuje. A zyskać można wszystko. 

 

Dożynki, czyli inaczej Święto Plonów lub Wieńce to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Nasze prafialne dożynki odbyły się w tym roku w ostatni weekend sierpnia. W niedzielę 28 sierpnia o godz. 10.00 w czasie uroczystej Mszy św. składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Dziękując za tegoroczne plony prosiliśmy również o Boże Błogosławieństwo w tej ciężkiej pracy na kolejny rok.