Zdjęcia z balu przebierańców już w FOTOGALERII!
ZAPRASZAMY

http://www.parafia-wojnowice.com/fotogaleria/

 

Już po raz 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach był organizatorem dorocznego balu przebierańców dla przedszkolaków i uczniów. Popołudniem, 25 stycznia w Sali OSP zebrały się wszystkie dzieciaki z Wojnowic, a także okolic, aby zaszaleć na parkiecie i oczywiście zaprezentować swoją oryginalną kreacje. Młodsza młodzież potrafiła się zabawić i przy szybkich kawałach, ale także świetnie spisała się w walcu wiedeńskim, który zakończył dzisiejszy wieczór. Goście zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do domów, chociaż niektórzy chętnie potańczyliby jeszcze…

Zdjęcia z koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu "Uśmiech"
w fotogalerii!


http://www.parafia-wojnowice.com/fotogaleria/

 

OGŁOSZENIE

         Sołtys wsi Wojnowice zaprasza wszystkich mieszkańców Wojnowic do wzięcia udziału w konkursie polegającym na opracowaniu projektu graficznego znaku w formie herbu sołectwa Wojnowice.

       Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku identyfikacji wizualnej, który zostanie wykorzystany we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych ze wsią Wojnowice. Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Wojnowic. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z ogólnymi zasadami konkursu, które zostaną wywieszone w gablotkach na terenie wsi i dostarczenie jej w terminie do 31 stycznia 2015 roku osobiście lub na adres mailowy  sołtys Wojnowic Gabrieli Niedzbała lub do szkoły do Pani Lidii Rąpała. Technika wykonania pracy jest dowolna, ważne jest aby herb wyrażał specyfikę, charakter i kojarzył się z sołectwem Wojnowice.

       Najlepsze prace zostaną nagrodzone a dodatkową nagrodą będzie fakt wpisania się w tworzenie historii Wojnowic.

 

Zasady konkursu sołtysa Wojnowic na opracowanie
projektu graficznego herbu sołectwa Wojnowice

 

 

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu znaku identyfikacji wizualnej, który zostanie wykorzystany we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych ze wsią Wojnowice.

 2. Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Wojnowic. Prace należy składać indywidualnie.

 3. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z ogólnymi zasadami konkursu i dostarczenie jej w terminie do 31 stycznia 2015 roku osobiście lub na adres mailowy

 • sołtys Wojnowic Gabrieli Niedzbała ( gabriela.niedzbala@onet.pl ) 

 • szkoły do Pani Lidii Rąpała ( zsp_wojnowice@poczta.onet.pl ).

 1. Technika wykonania pracy jest dowolna, ważne jest aby herb wyrażał specyfikę, charakter i kojarzył się z sołectwem Wojnowice.

 2. Do pracy należy dołączyć krótki opis projektu (wykorzystanie symboliki, kolorów itp.).

 3. Komisja konkursowa powołana w minimum trzyosobowym składzie dokona wyboru projektu zwycięskiego i projektów wyróżnionych do dnia 15 lutego 2015 roku, które zostaną nagrodzone. O fakcie tym autorzy projektów zostaną powiadomieni.

 4. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się na pierwszym Zebraniu Wiejskim wsi Wojnowice.

 5. W ramach przekazanej nagrody laureat konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz sołectwa Wojnowice autorskich praw majątkowych do projektu herbu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) bez dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji, co zostanie potwierdzone przez podpisanie stosownego oświadczenia. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpiszą rodzice lub prawni opiekunowie.

 6. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo przerwania lub unieważnienia konkursu wskutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 8. Zasady wchodzą w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

Z nadchodzącym Nowym 2015 Rokiem, stwierdziliśmy, że trzeba nadrobić wszelkie zaległości... A dodatkowo przy takiej liczbie wyświetleń w 2014 roku, bo prawie 60 tysięcy ( 59728 ) wiele rzeczy uaktualnić i poszerzyć zakres. W zakładce PARAFIA znalazła się nowa podzakładka, a w niej wiele nowości... Zachęcamy do zaglądnięcia i nie tylko dziś, ale częściej :)

Dzisiejszego popołudnia na ulicach Najpiękniejszej Wsi Województwa Śląskiego dało się słyszeć znajome dźwięki, a właściwie radosne krzyki śmiałków, którzy postanowili wykorzystać wspaniały śnieg. Dzieciaki zorganizowały pierwszy tej zimy kulig. Czerwony rumak, który ciągnął Młodych Nieustraszonych wyruszył w drogę po wojno wickich ulicach pełną przeszkód, zasp i śniegu. Odważni  mężczyźni nie dali się zaskoczyć strachem ani wiatrem, tylko delektowali się niezapomnianą zabawą.

 

Kulig - 30.12.2014r.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Wczorajszym popołudniem mieszkańcy Wojnowic spotkali sie jak co roku na jasełkach w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Wspaniałym przedstawieniem muzyczno-taneczno-teatralnym uraczyła parafian grupa dzieci ze szkoły wojnowickiej, w ramach projektu Herkules, który jest realizowany w całej gminie Krzanowice i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

A zdjęcia z tego wydarzenia można już zobaczyć w naszej FOTOGALERII - zapraszamy!
http://www.parafia-wojnowice.com/fotogaleria/

 

Stajenka betlejemska

1 | 2 | 3 | 4 >>

Remont pełną parą

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pozostałe prezentacje znajdziesz:
  FOTOGALERIA ----> VIDEOGALERIA